Renowacja murów Zamku w Golubiu-Dobrzyniu DE

Czyściliśmy mury dawnej twierdzy krzyżackiej która majestatycznie i malowniczo góruje nad Golubiem-Dobrzyniem. Krzyżacy w 1293 r. rozpoczęli budowę zamku – siedziby komtura, twierdzy granicznej, strażnicy strzegącej bezpieczeństwa przeprawy oraz symbolu potęgi i władzy zakonu rycerskiego. Użyta przez nas metoda strumieniowania rotacyjnego na sucho przy użyciu mieszanin pudrów mineralnych i roślinnych jest w pełni bezpieczna dla cegły, nie powoduje uszkodzeń lica. Prace wykonywane były pod stałym nadzorem konserwatorskim.

LOKALIZACJA

Golub-Dobrzyń

OBIEKT

Mury starej twierdzy krzyżackiej

CZAS REALIZACJI

30 dni